It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Termín spondyloartritidy se používá pro označení skupiny zánětlivých revmatických onemocnění, která postihují především klouby. Axiální spondyloartritidy poškozují zpravidla klouby páteře a pánve.1 Měli byste vědět, že existují dvě formy tohoto onemocnění a pomocí rentgenového vyšetření je možné rozpoznat pouze pozdní změny na páteři a kloubech. Pro včasné odhalení nemoci je proto klíčová znalost jejích projevů a charakteristik. Mezi ty hlavní patří bolest spodní části zad, zhoršení bolesti v noci nad ránem a často i nízký věk pacientů při prvním nástupu obtíží.2

Hlavním projevem je zánětlivá bolest zad

Ačkoli bolest zad jednou za čas potrápí téměř každého, neměli by ji pacienti ani praktičtí lékaři podceňovat. U většiny lidí bolesti zad v průběhu několika týdnů odezní, 5–10 % pacientů má ale bolesti trvalé.1 Chronické bolesti mohou mít řadu příčin. Jednou z méně častých jsou právě zánětlivá revmatická onemocnění, která se objevují asi u 1 % pacientů s vleklými bolestmi zad. Jejich odhalení není snadné, a pacienti se proto správné diagnózy mnohdy dočkají až několik let od prvních příznaků. Také proto je důležité projevy nemoci dobře znát a nechat se důkladně vyšetřit odborníkem.3

Charakteristickým projevem axiálních spondyloartritid je zánětlivá bolest zad, která se vyznačuje tím, že:

 • se projevuje v klidu (nevyvolává ji pohyb);
 • je chronická, zpravidla s narůstající intenzitou;
 • pacient ji pociťuje zejména v noci a v ranních hodinách;
 • je provázena ranní ztuhlostí a ustupuje po protažení či rozhýbání;
 • je nejintenzivnější v oblasti kříže a hýždí.2

Dalším výrazným znakem je navíc to, že se poprvé objevuje u mladých pacientů už ve věku 20 až 30 let.2 Pokud vaše obtíže odpovídají popsaným projevům, neváhejte a obraťte se na praktického lékaře. Včasná diagnóza je totiž prvním krokem k úspěšné léčbě.

Počínající fázi onemocnění rentgen neodhalí i několik let

Rentgenové vyšetření odhalí až pokročilejší stadium nemoci. Pokud pacienti mají normální rentgenový nález a trpí chronickými zánětlivými bolestmi zad, může se jednat o tzv. neradiografickou axiální spondyloartritidu. Ta u některých pacientů představuje samostatné onemocnění, u jiných se časem vyvine v tzv. Bechtěrevovu nemoc.2 O tom, jak probíhá diagnóza onemocnění, se můžete více dočíst zde.

Ankylozující forma způsobuje trvalé poškození

Ankylozující spondylitida, také známá jako Bechtěrevova nemoc, je nejznámější formou spondyloartritid. Jedná se o chronický zánět kloubů páteře, který způsobuje kostnatění vazů a srůstání jednotlivých obratlů. Obvykle se nemoc nejprve projevuje v oblasti kříže a postupuje po páteři směrem nahoru. Srůstání obratlů, které už je pozorovatelné na rentgenových snímcích, zamezuje hybnosti páteře a brání tak pacientovi v běžném pohybu.2 Neléčená ankylozující spondylitida může vést k závažným deformacím a omezení fungování pacienta.3

Zánětlivé bolesti zad jsou vedoucím, ale ne jediným projevem spondyloartritid. Nemocní mohou pozorovat také projevy na kloubech, šlachách a úponech. Protože se jedná o tzv. systémové onemocnění, kdy zánět zasahuje celé tělo, mohou se objevit také mimokloubní změny, například záněty projevující se na kůži, záněty očí nebo v trávicím ústrojí. Pacienti se spondyloartritidou se tak mohou setkat například s těmito obtížemi:2

 • Artritida – záněty kloubů, které se projevují klidovou bolestí a otokem. Nejčastěji postihují kolena a kotníky, někdy také ramenní klouby a kyčle.
 • Entezitida – záněty šlach a vazů, které se projevují bolestivostí úponu na pohmat nebo při pohybu. Běžně postihuje úpony dolních končetin – nohy, kyčle, ale i pánev, úpon Achillovy šlachy, úpony žeber a hrudní kosti.
 • Daktylitida – zánět celého prstu (kloubů a přiléhajících šlach a měkkých tkání), při kterém je prst oteklý, bolestivý a zarudlý. Nejčastěji se vyskytují na nohou, najdeme je ale i na rukou. Bývají asymetrické. 
 • Lupénka – zánětlivé onemocnění projevující se postižením kůže. Až u pětiny pacientů bývá doprovázené i kloubním zánětem.
 • Uveitida, iridocyklitida – záněty některých částí oka, tzv. živnatky nebo řasnatého očního tělesa a duhovky. Projevují se bolestí oka, světloplachostí, zarudnutím a případně poruchou vidění.
 • Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida – chronické střevní záněty projevující se bolestmi břicha, bolestivými defekacemi, příměsí krve ve stolici, úbytkem tělesné hmotnosti nebo nedostatečným vstřebáváním důležitých živin.2

Pokud vaše obtíže odpovídají možným projevům axiálních spondyloartritid, obraťte se na svého lékaře. Včasná diagnóza je klíčem k úspěšné léčbě a dokáže zabránit nevratnému poškození. Více o možnostech léčby zde.

Zdroje:
1. Healthline. Spondylarthritis [online]. [Cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://www.healthline.com/health/spondyloarthritis
2. OLEJÁROVÁ, Marta. Neradiografická axiální spondyloartritida. Praha: Revmatologický ústav, 2018.
3. Medical Tribune. Aktuální léčba osteoporózy a spondylatritid [online]. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/45727-aktualni-lecba-osteoartrozy-a-spondylartritid