It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Axiální spondyloartritidy označují skupinu zánětlivých revmatických onemocnění, která nejčastěji postihují klouby páteře. Chronický zánět zde může způsobit kostnatění vazů spojujících jednotlivé obratle, což vede k jejich srůstu.1 Onemocnění může postihovat také klouby končetin, ramene, kyčle, kolena nebo i kloubky prstů.2 Ačkoli má nejlepší výsledky včasná léčba, k jejímu zahájení může vlivem obtížnější diagnózy dojít až po několika letech.1 O to důležitější je znát projevy, podle kterých můžete nemoc včas odhalit.

Svou roli při vzniku nemoci hraje nepochybně dědičnost. Nemoc se nedědí přímo, ale jisté predispozice a riziko rozvoje nemoci od rodičů dědíme. Přesto může mít pacient se spondyloartritidou zdravé oba rodiče i děti.1

Hlavním projevem axiálních spondyloartritid je zánětlivá bolest zad, která má specifické charakteristiky. Běžně se objevuje, když je pacient v klidu, často v noci či ranních hodinách, a po rozhýbání dočasně ustupuje. Více se o nich dočtete zde. Dalším určujícím kritériem je také překvapivě nízký věk pacientů v době prvních projevů nemoci – typicky se nástup příznaků objevuje mezi 20. a 30. rokem. Ke správné diagnostice onemocnění ale často dochází až po několika letech od prvních příznaků,1 protože mohou být bolesti zad zaměněny za jiné onemocnění nebo není odhalena jejich příčina. Také proto je důležité o přetrvávajících obtížích mluvit s lékařem.

Pokročilé změny na kloubech odhalí rentgen

Na kloubech zasažených zánětem se postupně projevují určité změny, které může lékař odhalit pomocí rentgenového vyšetření. Na rentgenových snímcích jsou ale změny rozpoznatelné až v pokročilém stadiu nemoci. Rozlišují se proto dva typy spondyloartritid:

  • neradiografická axiální spondyloartritida – bez viditelných změn na rentgenovém vyšetření) a
  • ankylozující spondylitida označovaná také jako Bechtěrevova choroba, při které jsou známky nemoci na rentgenovém vyšetření zřetelné.1

Neradiografická axiální spondyloartritida

Pacienti se zánětlivou bolestí zad, u kterých nejsou viditelné změny na rentgenových snímcích,mohou trpět tzv. neradiografickou axiální spondyloartritidou. V některých případech je vhodné provést vyšetření magnetickou rezonancí, které může odhalit známky probíhajícího zánětu. Tato forma onemocnění může postupně přecházet do ankylozující spondylitidy, ale není tomu tak ve všech případech. Může se jednat o samostatné onemocnění, které u malé části pacientů dokonce odezní.1 Více k projevům zde.

Ankylozující spondylitida neboli Bechtěrevova nemoc

Onemocnění obvykle začíná v oblasti kříže, odkud se postupně rozšiřuje až ke krční páteři. Na zasažených kloubech zánět způsobuje změny, které jsou viditelné na rentgenových snímcích a umožňují tak jednoznačnou diagnózu.1 Více k projevům zde.

Bechtěrevova nemoc s sebou navíc může přinášet řadu dalších zdravotních komplikací, například:

  • osteoporózu neboli řídnutí kostí;
  • srdeční onemocnění – zejména poruchy rytmu, záněty aorty a nedomykavost chlopní;
  • onemocnění ledvin;
  • sníženou kapacitu plic.3

V současné době pacienty trápí nízké povědomí o nemoci u veřejnosti i lékařů,4 což často vede k prodlení v nasazení potřebné léčby. Pacienti ani lékaři by proto neměli chronické bolesti zad u mladých lidí podceňovat a spoléhat se pouze na rentgenová vyšetření, která rozvoj spondyloartritid dlouho neodhalí. Znát možné projevy onemocnění a vyhledat péči odborníka je správným prvním krokem.

Zdroje:
1. OLEJÁROVÁ, Marta. Neradiografická axiální spondyloartritida. Praha: Revmatologický ústav, 2018.
2. PAVELKA, Karel. Revmatologie. Maxdorf, 2012.
3. PAVELKA, Karel, et al. Revmatologie. 2. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2018.
4. IPSOS. Informovanost pacientů s AS, září 2016.