It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Chronická spontánní kopřivka postihuje 0,5–2 % dospělé populace a u dětí se objevuje vzácně.1,2 Je důležité nezaměňovat chronickou kopřivku s kopřivkou akutní. Zatímco akutní urtikárie mizí do 6 týdnů od objevení se projevů, v případě chronické formy může pacienty trápit až několik let a významně snižovat kvalitu jejich života. Vracet se přitom může opakovaně. Důležitá je včasná návštěva praktického lékaře, případně specialisty – dermatologa, alergologa nebo imunologa. Aktuálně dostupné možnosti moderní léčby chronické kopřivky mohou nabídnout také dermatologická centra, která se obvykle nachází v rámci fakultních a krajských nemocnic.

Zaznamenávejte si pravidelně projevy urtikárie pomocí týdenního dotazníku UAS7 (Urticaria Activity Score) nebo v aplikaci Medevio. Dotazník hodnotí počet pupenů a intenzitu svědění. Tento dotazník představující záznam skóre aktivity urtikárie vyplňuje pacient sám. Týdenní přehledy pomáhají lékaři získat přehled o průběhu onemocnění, proto je důležité předložit je v rámci každé vaší návštěvy.

Pokud k zaznamenávání budete využívat aplikaci Medevio, záznamy můžete s lékařem sdílet také online.

Kam dál

Zdroje: 
Adapted from Beltrani VS, Clin Rev Allergy Immunol 2002,23, 147-69. 
Maurer et al. Allergy 2011, 66, 317-30. 
Powell R et al. Clin Exp Allergy. 2015; 45:547–65. 
 
1 Adapted from Beltrani VS, Clin Rev Allergy Immunol 2002,23, 147-69. 
2 Maurer et al. Allergy 2011, 66, 317-30. 
 
CZ2401180012/01/2024
CZ/431382/04/2024