Centrum

Vedoucí lékaři

Kontakty

Dermatovenerologická klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Tel: 266 082 359, 266 082 237
Web: www.bulovka.cz

Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 5. Praha 10

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Tel: 267 163 000
Web: www.fnkv.cz

Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Tel: 224 920 610, 224 920 401
Web: www.vfn.cz

Dermatovenerologické oddělení, FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

prim. MUDr. Alena Machovcová, MBA

Tel: 224 438 752, 224 438 760
Web: www.fnmotol.cz

Dermatovenerologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6

prim. MUDr. Jaroslav Hoffmann, CSc.

Tel: 973 203 311
Web: www.uvn.cz

Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice

prim. MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.

Tel: 387 876 604
Web: www.nemcb.cz

I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny a MU
Pekařská 53, 656 91 Brno

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Tel: 543 182 794
Web: www.fnusa.cz

Dermatovenerologické oddělení, FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

prim. MUDr. Olga Faustmanová, Ph.D., MBA

Tel: 532 233 371
Web: www.fnbrno.cz

Kožní oddělení, Nemocnice Sokolov, Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Slovenská 545, 356 01 Sokolov

prim. MUDr. Helena Němcová

Tel: 352 520 299
Web: www.nemosok.cz

Klinika nemocí Kožních a pohlavních, FN a LF UK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Tel: 495 836 387
Web: www.fnhk.cz

Kožní oddělení, FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

prim. MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Tel: 597 374 500, 597 374 540
Web: www.fno.cz

Klinika chorob kožních a pohlavních, FN Olomouc a UP
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

odb. as. Martin Tichý, Ph.D.

Tel: 588 444 519
Web: www.fnol.cz

Kožní oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

Tel: 973 407 160
Web: www.vnol.cz

Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň a LF UK
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Tel: 377 402 148
Web: www.fnplzen.cz

Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.

Tel: 475 209 228
Web: www.koznisanatorium.cz

Kožní oddělení, Nemocnice Jihlava,
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

prim. MUDr. Marie Policarová

Tel: 567 157 471
Web: www.nejmi.cz

Kožní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati
Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín

prim. MUDr. Hana Tomková, Ph.D.

Tel: 577 552 310
Web: www.bnzlin.cz

Kožní oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

prim. MUDr. David Stuchlík

Tel: 466 014 405
Web: www.pardubice.nempk.cz

Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Šumperk
Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

prim. MUDr. Veronika Paťavová

Tel: 583 331 111
Web: www.nemocnicesumperk.cz 

Dermatovenerologická klinika, Dclinic
Benešovská 1922/2, 101 00 Praha 10

MUDr. Darina Zelenková

Tel: 702 003 998
Web: www.dclinic.cz 

Seznam center převzat z České akademie dermatovenerologie, www.dermanet.cz, poslední přístup 17. 2. 2020.