It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Centrum

Vedoucí lékaři

Kontakty

Dermatovenerologická klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Tel: 266 082 359, 266 082 237
Web: www.bulovka.cz

Dermatovenerologická klinika, 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 5. Praha 10

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Tel: 267 163 000
Web: www.fnkv.cz

Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Tel: 224 920 610, 224 920 401
Web: www.vfn.cz

Dermatovenerologické oddělení, FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

prim. MUDr. Alena Machovcová, MBA

Tel: 224 438 752, 224 438 760
Web: www.fnmotol.cz

Dermatovenerologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice
U Vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6

prim. MUDr. Jaroslav Hoffmann, CSc.

Tel: 973 203 311
Web: www.uvn.cz

Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice

prim. MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.

Tel: 387 876 604
Web: www.nemcb.cz

I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny a MU
Pekařská 53, 656 91 Brno

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Tel: 543 182 794
Web: www.fnusa.cz

Dermatovenerologické oddělení, FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice

prim. MUDr. Olga Faustmanová, Ph.D., MBA

Tel: 532 233 371
Web: www.fnbrno.cz

Kožní oddělení, Nemocnice Sokolov, Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Slovenská 545, 356 01 Sokolov

prim. MUDr. Helena Němcová

Tel: 352 520 299
Web: www.nemosok.cz

Klinika nemocí Kožních a pohlavních, FN a LF UK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Tel: 495 836 387
Web: www.fnhk.cz

Kožní oddělení, FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

prim. MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Tel: 597 374 500, 597 374 540
Web: www.fno.cz

Klinika chorob kožních a pohlavních, FN Olomouc a UP
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

odb. as. Martin Tichý, Ph.D.

Tel: 588 444 519
Web: www.fnol.cz

Kožní oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

Tel: 973 407 160
Web: www.vnol.cz

Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň a LF UK
Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň

prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Tel: 377 402 148
Web: www.fnplzen.cz

Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.

Tel: 475 209 228
Web: www.koznisanatorium.cz

Kožní oddělení, Nemocnice Jihlava,
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

prim. MUDr. Marie Policarová

Tel: 567 157 471
Web: www.nejmi.cz

Kožní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati
Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín

prim. MUDr. Hana Tomková, Ph.D.

Tel: 577 552 310
Web: www.bnzlin.cz

Kožní oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

prim. MUDr. David Stuchlík

Tel: 466 014 405
Web: www.pardubice.nempk.cz

Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Šumperk
Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

prim. MUDr. Veronika Paťavová

Tel: 583 331 111
Web: www.nemocnicesumperk.cz 

Dermatovenerologická klinika, Dclinic
Benešovská 1922/2, 101 00 Praha 10

MUDr. Darina Zelenková

Tel: 702 003 998
Web: www.dclinic.cz 

Seznam center převzat z České akademie dermatovenerologie, www.dermanet.cz, poslední přístup 17. 2. 2020.