It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Kůže je na psychicky vypjatá období a stresové situace velmi citlivá. Proto je boj s lupénkou v období pandemie ještě o něco náročnější než obvykle.1 Některé typy léčby navíc nemusí být při nákaze koronavirem zcela vhodné, zvlášť s přihlédnutím k dalším rizikovým faktorům.2 Pokud tápete nad tím, zda jsou lidé s lupénkou choulostivější na koronavirus nebo jaký vliv může mít očkování na léčbu, čtěte dál.

Co dělá koronavirus s vaší lupénkou

Aktuálně dostupná data zatím nepotvrzují, že by bylo onemocnění koronavirem pro lidi s lupénkou jiné nebo nebezpečnější.3 Přesto Mezinárodní rada pro psoriázu upozornila na možný dopad pandemie v poskytování péče pacientům s lupénkou – doporučuje zvážit rizika související s odložením nebo přerušením léčby.3 Existují dva typy léčebných postupů, na které může mít infekce koronavirem větší vliv. Pokud jednu z níže uvedených terapií podstupujete, měli byste si dávat o něco větší pozor a konzultovat vhodný postup s lékařem.

  • Konvenční imunosupresivní terapie tlumí reakci imunitního systému a pomáhá potlačit projevy lupénky. U pacientů, kteří se nakazili koronavirem, odborníci mohou doporučit imunosupresiva vysadit a přejít na jiný způsob léčby.2 Vhodný postup vždy konzultujte s lékařem.
  • Biologická léčba je moderní typ léčby, který cílí na specifické části imunitního systému spojené s příznaky lupénky. Dosud neexistuje dostatek dat, která by jasně ukazovala na doporučení ukončit biologickou léčbu při infekci koronavirem. Její přínosy a rizika by se dle odborníků měly řešit individuálně s každým pacientem na základě jeho zdravotního stavu.2 Jak postupovat, konzultujte se svým lékařem.

K léčbě je třeba u každého pacienta přistupovat individuálně a přihlédnout také k rizikovým faktorům, jako jsou vyšší věk, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, plicní onemocnění, cukrovka, rakovina a další.2

Jak reaguje lupénka s očkováním

Odborníci doporučují očkování proti covidu-19 i pacientům s lupénkou a psoriatickou artritidou. V současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by vakcína zhoršila stav lupénky. Podle dostupných dat jsou pro osoby s lupénkou lepší vakcíny založené na principu RNA mediátorů. Jiné očkovací látky, obsahující oslabený virus, mohou totiž špatně reagovat s některým typem léčby.4

Konečné rozhodnutí, zda se nechat, či nenechat očkovat, je osobní – měli byste zvážit všechny dostupné informace a prodiskutovat je se svým lékařem.4 Stejně tak se ptejte na nové možnosti léčby a nepodceňujte zhoršení stavu své pokožky.

Zdroje:
1. CDC. Coping with Stress [online]. 2021 [cit. duben 2021]. Dostupné z: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html.
2. ABBAS, Ahmed M. a ZAKI, Zeinab Y. Biologic Therapy for Psoriasis in the Era of COVID-19 Pandemic: To Stop or to Continue? In: Dermatology Archives [online]. 12. 11. 2020 [cit. duben 2021]. Dostupné z: https://scholars.direct/Articles/dermatology/dma-4-024.php?jid=dermatology.
3. IPC statement on COVID-19 and Psoriasis. 2020. Dostupné z: https://www.psoriasiscouncil.org/blog/COVID-19-Statement.htm#, citováno duben 2021.
4. ASHTON, David. Covid-19 vaccination. In: Papaa.org [online]. 8. 4. 2021 [cit. duben 2021]. Dostupné z: https://www.papaa.org/news/the-headlines/covid-19-vaccination/