It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Předtím, než lékař doporučí tu nejvhodnější léčbu lupénky, musí zvážit několik podstatných faktorů. Zkoumá celkový zdravotní stav, předchozí léčbu či do jaké míry onemocnění ovlivňuje každodenní život pacienta. Cesta k té nejvhodnější léčbě vede především přes otevřený rozhovor o všech možných zdravotních aspektech a cílech léčby.1-3

Je důležité sdílet s lékařem všechny nezbytné informace. Nečekejte, až se zeptá na vaše obtíže, ale řekněte mu o nich sami. Lékaři mají vlastní představu o cílech léčby a o tom, co by pro vás mohlo být nejlepší. Nemějte strach říct lékaři, jaká je vaše představa. Zároveň nasměrujte svá očekávání na úspěch a snažte se být otevření novým terapeutickým metodám. Medicína jde neustále kupředu. 

Vaším cílem by mělo být vytěžit z pravidelných kontrol maximum, abyste z nich odcházeli co nejvíce spokojení. Pokud vám však lékař nenaslouchá a například říká „počkáme a uvidíme“ nebo „moc toho pro vás udělat nemůžu“ a vy máte pocit, že to nestačí, zvažte, zda nepožádat o konzultaci jiného odborníka. Nespokojte se s polovičním výsledkem, jen to je cesta za čistou kůží. 

Jak lékař posoudí stav vaší kůže

Kromě detailního rozhovoru má lékař celou řadu dalších možností, jak určit stupeň závažnosti onemocnění.

PASI

Jednou z nejčastějších metod je PASI index (Psoriasis Area Severity Index). Měří plochu kůže, která je lupénkou postižena, včetně stupně šupinatění, začervenání a tloušťky ložisek.4 Závažnost lupénky může podle tohoto hodnoticího nástroje dosáhnout maximálního počtu bodů 72, přičemž hodnota 0 znamená, že na kůži není žádné postižení, a skóre 72 znamená postižení celého těla. Používání indexu PASI umožňuje sledovat vývoj onemocnění v průběhu času.5

BSA

Procento povrchu těla, které je postiženo lupénkou, hodnotí i takzvaný BSA index (Body Surface Area Index), který může mít hodnotu 0–100 %. Jedná se o jednodušší a rychlejší měření než PASI, neodráží však stupeň závažnosti onemocnění a měří pouze jeho rozsah.5

DLQI

K vyjádření dopadu onemocnění na kvalitu života se využívá také jednoduchý dotazník DLQI (Dermatology Life Quality Index) s deseti otázkami, který může nabývat hodnoty 0 až 30 bodů. Více o dotazníku najdete zde.

Kožní lékaři v Evropě a v České republice označují za vážnou takovou lupénku, která postihuje více než 10 % povrchu těla, případně dosahuje indexu PASI vyššího než 10 bodů. Mimo to se sem řadí lupénka, jejíž závažnost se v dotazníku DLQI projeví více než 5 body.5

Reference:
1.   Augustin, M. et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012; 26 Suppl 4: 1–16.
2.  Global report on psoriasis. World health organization. Switzerland, 2016. Dostupné také z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204417/1/9789241565189_eng.pdf
3.   Benáková, N., ETTLER, K., VAŠKŮ, V. Psoriáza nejen pro praxi. Triton 2007.
4.   Guideline on clinical investigation of medicinal products indicated for the treatment of psoriasis. European Medicines Agency. London, 2004. Dostupné také z: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003329.pdf
5.   GKALPAKIOTIS, Spyridon, HORÁČEK, Jiří, OLEJÁROVÁ, Marta et al., 2019. In: Lupénka: Informační materiál pro pacienty. Praha: Novartis