It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Chronická kopřivka neboli odborně chronická urtikárie se projevuje výsevem svědivých kopřivkových pupenů, po kterých na kůži nezůstávají žádné viditelné změny. Objevit se mohou také otoky neboli angioedémy například v oblasti očních víček nebo rtů. Chronická spontánní kopřivka postihuje 0,5–2 % dospělé populace.1,2 

Projevy chronické kopřivky

Výsev je při kopřivce charakterizovaný zarudlými či bledými plochými pupeny, které mohou být i barvy kůže, někdy se zvýrazněnými okraji.  Objevují se kdekoliv na těle a nejsou symetrické. V průběhu času mohou měnit tvar a velikost. Pupeny jsou prchavé, obvykle zmizí během několika hodin, nejdéle však do 24 hodin. Po uplynutí této doby se jinde na těle mohou vytvořit nové. Pupeny je někdy obtížné rozpoznat, protože mohou splývat jeden s druhým a vytvářet na těle velké plochy, takzvané „mapy". Mají zvýrazněné zarudlé vyvýšené okraje a v centru mohou být barvy kůže. Výsev kopřivky obvykle mírně, nebo silně svědí. 

Angioedém je náhlý otok hlubších vrstev kůže. Nejčastěji postihuje oční víčka, rty, obličej ale může zasáhnout i genitálie, jazyk, ruce a nohy. Otok přetrvává déle než kopřivka, obvykle odezní do 72 hodin. Otok je často bolestivý a pacient má nepříjemný pocit pnutí nebo pálení kůže. Otoky obličeje mohou být i nebezpečné. Zejména v případě, že se jedná o otok v oblasti krku, který může být příčinou zhoršeného dýchání. 

V případě urtikárie se mohou příznaky kopřivky a angioedému vyskytovat samostatně i společně. U pacientů trpících zároveň oběma druhy zdravotních komplikací trvají obtíže zpravidla déle. 

Zaznamenávejte si pravidelně projevy urtikárie pomocí týdenního dotazníku UAS7 (Urticaria Activity Score) nebo v aplikaci Medevio. Dotazník hodnotí počet pupenů a intenzitu svědění. Tento dotazník představující záznam skóre aktivity urtikárie vyplňuje pacient sám. Týdenní přehledy pomáhají lékaři získat přehled o průběhu onemocnění, proto je důležité předložit je v rámci každé vaší návštěvy. 

Pokud k zaznamenávání budete využívat aplikaci Medevio, záznamy můžete s lékařem sdílet také online.

U chronické kopřivky je důležitá odborná léčba zaměřená na odhalení spouštěcích faktorů a zmírnění projevů. Aktuálně dostupné možnosti moderní léčby chronické kopřivky mohou nabídnout dermatologická centra, která se obvykle nachází v rámci fakultních a krajských nemocnic. 

Kam dál

Zdroje: 
Adapted from Beltrani VS, Clin Rev Allergy Immunol 2002,23, 147-69. 
Axelrod S et al. Mt Sinai J Med 2011; 78:784-802. 
Maurer M et al. Allergy 2011; 66:317-330. 
Powell R et al. Clin Exp Allergy. 2015; 45:547–65. 
Zuberbier T et al. Allergy 2021; 00:1–33.  
 
1 Adapted from Beltrani VS, Clin Rev Allergy Immunol 2002,23, 147-69. 
2 Maurer et al. Allergy 2011, 66, 317-30. 
 
CZ2401180012/01/2024
CZ/431382/04/2024