It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Urtikárie je odborný termín pro léčitelné onemocnění známé jako kopřivka. Pro tu je charakteristický výsev červených svědivých pupenů (známých také jako vyrážka nebo skvrny). Výsev připomíná reakci kůže při kontaktu s kopřivou, odtud její název. 

Zkušenost s urtikárií má každý čtvrtý člověk 

Pupeny se při kopřivce mohou objevit po celém těle bez jakýchkoli varovných signálů. Kopřivka je poměrně častá – odhaduje se, že přibližně jeden ze čtyř lidí je během svého života postižen nějakým typem kopřivky. U žen je to přitom 2× častěji než u mužů

 

Co je a co není kopřivka

 

Když jen tak nezmizí 

Délka trvání kopřivky závisí na jejím typu a závažnosti. V případě akutní kopřivky mizí do 6 týdnů, u chronické se mohou projevy vracet několik let. Chronická kopřivka se může objevovat pravidelně, ale nejčastěji to je mezi jedním a pěti roky, zřídka déle. Diagnostika a léčba chronické kopřivky může být komplikovaná a zdlouhavá a vyžaduje dohled specialisty. 

Zaznamenávejte si pravidelně projevy urtikárie pomocí týdenního dotazníku UAS7 (Urticaria Activity Score) nebo v aplikaci Medevio. Dotazník hodnotí počet pupenů a intenzitu svědění. Tento dotazník představující záznam skóre aktivity urtikárie vyplňuje pacient sám. Týdenní přehledy pomáhají lékaři získat přehled o průběhu onemocnění, proto je důležité předložit je v rámci každé vaší návštěvy. 

Pokud k zaznamenávání budete využívat aplikaci Medevio, záznamy můžete s lékařem sdílet také online.

Nejen svědění 

Až ve třetině případů je kopřivka doprovázena kromě svědivých pupenů také bolestivým otokem kůže (nejčastěji v obličeji, otokem dlaní či chodidel), odborně nazývaným angioedém. Ten se může vyskytnout i bez přítomnosti výsevu pupenů.  

Chronická kopřivka není ekzém 

Chronická kopřivka je jedním z kožních onemocnění, a je důležité nezaměňovat ji s ostatními, například s atopickým ekzémem. Toto zánětlivé onemocnění kůže je často dědičné. Vzniká většinou už v kojeneckém věku a do 10 let mizí asi u 75 % pacientů.1 S postupujícím věkem dochází ke snižování počtu pacientů s ekzémem a po 60. roce patří spíše k vzácnějším chorobám.  

K lékaři co nejdříve 

Základem úspěšné léčby a rychlého odhalení spouštěcích faktorů onemocnění, pokud je to možné, je včasná návštěva praktického lékaře a případně odeslání k odborníkovi z oboru dermatologie či alergologie anebo do specializovaného centra. Z průzkumu mezi pacienty trpícími chronickou kopřivkou přesto vyplynulo, že nemocní obvykle čekají s návštěvou lékaře 30 dní, u čtvrtiny to ale je déle než 3 měsíce.2

Kam dál

Zdroje: 
Axelrod S et al. Mt Sinai J Med 2011; 78:784-802.  
Ipsos Helathcare. Červen 2021. Léčba chronické kopřivky: pacienti. 
Maurer M et al. Allergy 2011; 66:317-330. 
Maurer M et al. World Allergy Organ J. 2018; 11:32. 
Zuberbier T et al. Allergy 2021; 00:1–33. 
 
1 Kotolová H. Prakt. lékáren. 2018; 14(1): 22–28  
2 Ipsos Helathcare. Červen 2021. Léčba chronické kopřivky: pacienti. 
 
CZ2401180012/01/2024
CZ/431382/04/2024