It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Život s lupénkou a jí přidruženými onemocněními může být někdy výzva. Mohou se objevit těžkosti v pracovním i osobním životě nebo výjimečné výdaje na zdravotní péči. Existuje ale celá řada možností podpory, které nabízí státní sociální systém. Pomůže vám při řešení každodenních starostí, které může chronické onemocnění přinášet. Abyste se v jazyce úřadů, zákonů a vyhlášek rychle zorientovali, připravili jsme pro vás Průvodce sociální problematikou, který je dostupný ke stažení zde. Pojďme se podívat na to, jaké informace v něm najdete.1

Invalidní důchod1

Jedním z příspěvků, které nabízí stát jako podporu lidem s lupénkou, je invalidní důchod. Tato dávka je přidělena na základě vyšetření posudkovým lékařem, který může udělit status osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) nebo osoby invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni. Pokud lupénka dlouhodobě ovlivňuje vaši schopnost pracovního uplatnění, žádost o vyšetření posudkovým lékařem by měl být váš první krok. Invalidní důchod slouží k vylepšení kvality života, nenahrazuje však příjem jako takový. Můžete si díky němu například uhradit lepší rehabilitaci, speciální pomůcky nebo si pořídit to, co vám ulehčí v nemoci. Lidé tak mohou i s invalidním důchodem nadále pracovat na plný či částečný úvazek nebo být výdělečně činní. Jak se jednotlivé kategorie posuzují a jak to celé v praxi probíhá, popisuje do detailu zmíněný Průvodce sociální problematikou.

Jaké další dávky a příspěvky jsou nejen při lupénce k dispozici1

Kromě invalidního důchodu máte v rámci sociální podpory nárok v České republice požádat i o další příspěvky a dávky. Je to například příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči. Využít můžete i sociální služby, jako je sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Příkladem jsou terénní služby, kdy pracovníci docházejí za uživatelem do jeho přirozeného prostředí a poskytují mu osobní asistenci. Ambulantní služby, kam je člověk doprovázen nebo sám dochází; běžně jde o denní stacionář nebo poradenské centrum. Případně pobytové služby, jako domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Více podrobností o konkrétních službách a příspěvcích můžete najít v Průvodci sociální problematikou nebo ve videu Možnosti sociální podpory, sociální oblast s Hanou Potměšilovou.

Speciální příspěvky pro lidi s psoriatickou artritidou1-3

Lupénka není jen onemocnění kůže a může být spojena i s celou řadou přidružených onemocnění. Jedním z nich je psoriatická artritida, která se objeví až u 4 z 10 lidí s lupénkou. Projevuje se zánětem kloubů a šlach, které mohou omezovat pohyblivost a být i při běžných denních činnostech bolestivé. Lidé trpící psoriatickou artritidou tak mají nárok na další příspěvky, které nejsou dostupné lidem pouze s kožními projevy lupénky. Jedná se o příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky. Ty je možné získat, pokud člověk nezvládá základní životní úkony spojené s mobilitou. Více o psoriatické artritidě zde

Přestože může být život s lupénkou složitý, nebojte se využít všech možností, které se nabízejí. Ať už se jedná o pomoc lékaře, rodiny, přátel, pacientských organizací, nebo i státu. Být v obraze a vědět, na koho se obrátit, je základ úspěchu. Další tipy pro život s lupénkou najdete zde.

Reference
1. POTMĚŠILOVÁ, Hana. Průvodce sociální problematikou – pro pacienty s lupénkou [online]. [Cit. 04. 8. 2020]. Dostupné z: https://kuzeaklouby.cz/sites/kuzeaklouby_cz/files/2020-03/Lupenka_brochure%20soc.%20problematika_FINAL.pdf
2. Psoriatická artritida [online]. [Cit. 04. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.cilena-lecba.cz/psoriaticka-artritida
3. REICH, K. et al. Br J Dermatol 2009; 160: 1040.