It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Za příčinu vzniku lupénky se považuje dědičná porucha imunity, ale i stres a špatná životospráva dělají své. Mohou negativně ovlivnit nejenom průběh onemocnění, ale také jeho propuknutí. V první řadě je důležité vědět, že lupénka není nakažlivá nemoc. Lidé s lupénkou však mají vyšší riziko rozvoje přidružených onemocnění, jako je například cukrovka, psoriatická artritida a srdeční choroby. Těm je však částečně možné předcházet také zdravým životním stylem a správným režimem.1 Dalším z dopadů lupénky je ten psychologický, řada pacientů si neužije pobyt u moře na koupališti tak, jako by si ho užili bez lupénky. Přitom při úpravě životního stylu, omezení alkoholu a kouření mohou pozitivně ovlivnit i míru projevů lupénky. Ptáte se ještě pořád, proč říct alkoholu a kouření dost?

Alkohol

Etanol obsažený v alkoholických nápojích podporuje produkci zánětlivých látek, které se podílejí na rozvoji či zhoršení nejen lupénky, ale i chronicky zvýšeného krevního tlaku, tzv. hypertenze, zvyšují riziko mozkové a cévní příhody a nádorových onemocnění. Navíc je škodlivý jak pro játra, tak i pro kostní dřeň, která zaručuje správnou funkci imunitního systému.2

Alkohol sice umí vyvolat příjemné pocity uvolnění, zbavuje studu, člověk může být najednou víc družný a komunikativní, ale ve svých důsledcích ubližuje pacientovi s lupénkou mnohem víc než jeho zdravému okolí. Výzkumy dokládají, že ženy s genetickým předpokladem pro lupénku mohou mít vyšší pravděpodobnost propuknutí lupénky, když konzumují pivo. Muži, kteří vypijí víc než 100 gramů alkoholu týdně (např. šest velkých piv), tím mohou zhoršit příznaky lupénky nebo její rozvoj. Alkohol zároveň snižuje účinnost léků užívaných k léčbě lupénky, jeho konzumací tak může dojít k narušení úspěšnosti léčby.2

Kouření

Poznávacím znamením kuřáků-lupénkářů jsou puchýřky na dlaních a na chodidlech, což jsou projevy psoriázy, které se častěji objevují u kuřáků. Léčba u nich může být mnohem méně účinná než u nekuřáků. Kromě toho kouření zvyšuje riziko dalších komplikací jako např. rozvinutí těžké formy lupénky nebo zhoršení průběhu zánětu kloubů. Kouřením tak pacient nejenom nejde naproti zlepšení svého stavu, ale může si významně uškodit.2

Co si budeme nalhávat – přestat kouřit se snadno řekne, ale hůře udělá. Existují léky, které umí potlačit abstinenční příznaky, přesto odvykání neusnadní docela.2 Nebojte se při odvykání požádat o pomoc specialisty. Obraťte se na některé z center Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (www.SLZT.cz) nebo na telefonní linku 800 350 300.

Zkuste změnu, vaše kůže i organismus vám poděkují.

Reference:
1.   HERCOGOVÁ, Jana, POHŮNEK, Josef et al., 2019. Fakta o lupénce. Bez lupénky [online]. [Cit. 9. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.bezlupenky.cz/2-fakta-o-lupence.html.
2.   GKALPAKIOTIS, Spyridon, HORÁČEK, Jiří, OLEJÁROVÁ, Marta et al., 2019. In: Lupénka: Informační materiál pro pacienty. Praha: Novartis